Darbo užmokestis

 

Pavadinimas Atsisiųsti

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai (patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1V-445 „Dėl valstybės įmonės, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, vadovo darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.      
 

VĮ „Regitra“ valdybos nariams skiriamas vidutinis ketvirčio atlygis
VĮ „Regitra“ darbuotojų darbo užmokestis                                              

 Duomenys apie darbuotojų darbo stažą ir pajamas valstybės įmonėje „Regitra“ saugomi nuo įmonės įsteigimo (2000 m.).