Finansinių ataskaitų rinkiniai

2016 m. 

2016 m. 9 mėn.

2016 m. I pusmetis.

2016 m. I ketvirtis. Veiklos ataskaita.

2015 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys. Aiškinamasis raštas. Veiklos ataskaita. Nepriklausomo auditoriaus išvada

2015 m. 12 mėn.

2015 m. 9 mėn.

2015 m. I pusmetis.

2015 m. I ketvirtis.

Archyvas

Atnaujinta 2016-08-16