Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Įmonė valstybės biudžeto lėšų nenaudoja. Ataskaitos apie įmonės veiklą pateikiamos skyriuje „Veiklos ataskaitos“.