Registracijos numerio ženklai

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Lietuvos Respublikoje išduodamų ir naudojamų valstybinio numerio ženklų (toliau - numerio ženklai) techniniai reikalavimai nustatyti Lietuvos standarte LST 1447 „Kelių transporto priemonių valstybinio numerio ženklai. Techniniai reikalavimai" (toliau - standartas). 4-ojo ir 5-ojo formato numerio ženklų techniniai reikalavimai laikinai (iki standarto atitinkamo papildymo) yra nustatyti VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus.

Standarte nustatyta, kad numerio ženklai gali būti šešių tipų: keturių tipų neterminuoto galiojimo ir dviejų tipų laikinieji.

Neterminuoto galiojimo numerio ženklų tipai:
I - bendrojo naudojimo;
II - kariuomenės transporto priemonėms (šio tipo numerio ženklus išduoda Lietuvos kariuomenės Materialinių resursų departamentas);
III - taksi;
IV - užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir tarptautinių organizacijų atstovybių transporto priemonėms.

Laikinųjų numerio ženklų tipai:
V - įvežamoms į Lietuvos Respubliką arba išvežamoms iš jos (neįregistruotoms) transporto priemonėms;
VI - transporto priemonėmis prekiaujančių įmonių ar organizacijų parduodamoms (neįregistruotoms) transporto priemonėms.

Numerio ženklų plokštelės gali būti penkių formatų:
1-ojo matmenys yra 520 mm x 110 mm (naudojama automobiliams, priekaboms ir puspriekabėms ženklinti);
2-ojo matmenys yra 300 mm x 150 mm (naudojama automobiliams, priekaboms ir puspriekabėms ženklinti tais atvejais, kai nėra galimybių prie transporto priemonių pritvirtinti 1-ojo formato numerio ženklų, jų nedeformavus);
3-ojo matmenys yra 230 mm x 150 mm (naudojama motociklams ženklinti).
4-ojo matmenys yra 145 mm x 120 mm (naudojama mopedams).
5-ojo matmenys yra 165 mm x 210 mm (naudojama motociklams ženklinti).

Standarte nustatyta, kad automobiliams skirtų numerio ženklų rinkinį sudaro dvi plokštelės, priekaboms ir puspriekabėms - viena plokštelė, o mopedams ir motociklams - viena arba dvi plokštelės. Numerio ženklų rinkinį, atsižvelgiant į transporto priemonėse numerio ženklams tvirtinti įrengtų vietų matmenis, gali sudaryti skirtingų formatų numerio ženklų plokštelės.