Registruoju įvežtą iš užsienio (anksčiau registruotą užsienyje)

Įsigijus iš užsienio įvežtą transporto priemonę, registruokite prieš pradedant naudoti Lietuvos Respublikos viešajame eisme. Galite registruoti bet kuriame transporto priemones registruojančiame „Regitros“ padalinyje nepriklausomai nuo Jūsų deklaruotos gyvenamosios vietos ar įmonės buveinės adreso.

1 ŽINGSNIS – TECHNINIŲ APŽIŪRŲ ĮMONĖ, DRAUDIMAS, KITOS ĮSTAIGOS 2 ŽINGSNIS – REGITRA 3 ŽINGSNIS – REGISTRACIJOS LIUDIJIMAS JŪSŲ

Pasirūpinkite transporto priemonės   privalomąją technine apžiūra. 

Techninių apžiūrų įmonės

Pasirūpinkite transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

Jei  įsigijote transporto priemonę, registruotą šalyje, kuri nepriklauso Europos Sąjungai (pvz., Šveicarijoje, Norvegijoje, JAV),  sumokėkite privalomus muito mokesčius.

Jei įsigijote transporto priemonę, registruotą šalyje, kuri nepriklauso Europos Sąjungai, 

pasirūpinkite atitikties įvertinimu. Įvertinimo dokumentą reikės pateikti „Regitroje“.

(Pastaba: registruotoms Šveicarijoje ir Norvegijoje atitikties įvertinimas netaikomas).

Atitiktį vertinančios ekspertizių įmonės.

„Regitroje“ pateikite:

  • autentiškumo patikrinimui registruojamą transporto priemonę;
  • savo asmens tapatybės kortelę ar pasą;
  • ankstesnį transporto priemonės registravimą patvirtinantį dokumentą*;
  • atitikties įvertinimo dokumentą (jei transporto priemonę įsigijote iš nepriklausančių Europos Sąjungai šalių);
  • pirkimo–pardavimo, dovanojimo sutartį ar kitokį įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

Už paslaugas atsiskaitykite padalinio kasoje. Kainos.

 

*Jei transporto priemonė (toliau – TP) anksčiau buvo registruota ES arba EEE priklausančioje šalyje ir  registracijos liudijimas  negali būti pateiktas dėl eksportuojančios šalies įstatymais numatytų atvejų arba TP buvo neįregistruota užsienio šalyje, reikia pateikti eksporto pažymėjimą, TP pasą ar TP eksploatavimą patvirtinantį dokumentą.

Jei TP anksčiau buvo registruota nepriklausančiose ES arba EEE šalyse ir registracijos liudijimas  negali būti pateiktas dėl eksportuojančios šalies įstatymais numatytų atvejų arba TP buvo neįregistruota užsienio šalyje, reikia pateikti ankstesnės nuosavybės teisės pažymėjimą (JAV), eksporto pažymėjimą, TP eksploatavimą patvirtinantį dokumentą (techninės apžiūros pažymą, licenciją eksploatuoti TP, muitinės deklaraciją) ar kitą panašaus pobūdžio dokumentą.

„Regitros“ padalinyje bus išduotas registracijos liudijimas ir  nauji registracijos numerio ženklai

arba

gali būti priskirti anksčiau registruotai Jūsų transporto priemonei skirti ženklai.