Išregistruoju netinkamą eksploatuoti

Baigus eksploatuoti transporto priemonę, būtina per 30 dienų kreiptis dėl jos išregistravimo. Galite išregistruoti bet kuriame transporto priemones registruojančiame „Regitros“ padalinyje nepriklausomai nuo Jūsų deklaruotos gyvenamosios vietos ar įmonės buveinės adreso.

1 ŽINGSNIS – TRANSPORTO PRIEMONES APDOROJANTI ĮMONĖ 2 ŽINGSNIS – REGITRA 3 ŽINGSNIS – IŠREGISTRUOTA
Kreipkitės į netinkamas eksploatuoti transporto priemones apdorojančią įmonę. Joje išduotą netinkamos eksploatuoti transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą reikės pateikti „Regitroje“.

„Regitroje“ pateikite:

  • savo asmens tapatybės kortelę ar pasą;
  • transporto priemonės registracijos liudijimą (jei neprarastas);
  • netinkamos eksploatuoti transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą;
  • registracijos numerio ženklus (jei neprarasti).

Už paslaugas atsiskaitykite padalinio kasoje. Kainos.

Išregistravus, jei pageidausite, bus išduotas išregistravimą patvirtinantis dokumentas.