Transporto priemonių registravimas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymai
1. 2016 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 1V-773 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
2 2016 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. 1V-415 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 ,,Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
3. 2015 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 1V-555 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1V-446 „Dėl Laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų motorinėms transporto priemonėms, priekaboms ženklinti ne ilgiau kaip vieną parą, išdavimo ir jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
4. 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-892 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1V-204 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“ pakeitimo.
5. 2014 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. 1V-839 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
6. 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 1V-650 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1V-445 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“. Aktuali taisyklių redakcija.
7. 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. 1V-540 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1V-204 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“ pakeitimo.
8. 2014 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 1V-445 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
9. 2014 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 1V-446 „Dėl laikinųjų valstybinio numerio ženklų, skirtų motorinėms transporto priemonėms, priekaboms ženklinti ne ilgiau kaip vieną parą, išdavimo ir jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
10. 2005 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1V-204 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymai
1. 2012 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 3-485/1V-531 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-199/1V-183 „Dėl lengvųjų automobilių taksi valstybinio numerio ženklų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
2. 2012 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. 3-207/1V-246 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3-199/1V-183 „Dėl lengvųjų automobilių taksi valstybinio numerio ženklų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3. 2006 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 3-199/1V-183 „Dėl lengvųjų automobilių taksi valstybinio numerio ženklų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymai 
1. 2015 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. 2B-231 „Dėl motorinės transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartyje privalomų nurodyti duomenų apie motorinę transporto priemonę ir jos trūkumus sąrašo patvirtinimo“. 
2
. 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. 2B-181„Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 2B-479 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“. 
3. 2008 m gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 patvirtinti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimai. Reikalavimų pakeitimas.

Kiti teisės aktai
1. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. V-157/1V-506 „Dėl užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir tarptautinių organizacijų atstovybių transporto priemonių registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintos Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklės.

VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus įsakymai
1. 2015 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-88 patvirtintas Valstybinio registracijos numerio ženklų su pažeista (besilupančia) apsaugine plėvele keitimo tvarkos aprašas. Priedai: 1, 2, 3, 4, 5.
22004 m. rugsėjo 22 d.  įsakymu Nr. V-64 patvirtintos Valstybinio numerio ženklų rezervavimo taisyklės.
3. 2004 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-67 patvirtintos Anksčiau išduotų valstybinio numerio ženklų keitimo į tapačius taisyklės.
4. 2004 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-30 patvirtintų Vardinių valstybinio numerio ženklų užsakymo ir išdavimo taisyklių aktuali redakcija.

Paslaugų kainos

1. VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. V-145 „Dėl nemonopolinio pobūdžio paslaugos kainos tvirtinimo“.  
2. Vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. 1V-668 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 1V-450 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“ pakeitimo“. 
3. Vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-890 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 1V-450 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“ pakeitimo“.
4. Vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 1V-450 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“.