Registrų duomenų teikimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 385 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų vienetą ir metinio abonentinio mokesčio dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. 1V-695 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1V-730 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro administravimo išlaidų ir investicijų grąžos skaičiavimo taisyklių ir atlyginimo už Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų vienetą ir metinio abonentinio mokesčio dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“.  
 

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos Informacinės visuomenės paslaugų įstatymas
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatai
Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro nuostatai
Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų saugos nuostatai
Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų teikimo administravimo išlaidų ir investicijų grąžos skaičiavimo taisyklės
 
Atnaujinta 2014-12-03