Vairuotojo pažymėjimų išdavimas, egzaminavimas

Vairuotojų egzaminavimas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymai
1. 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 1V-1008 „Dėl vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
2. 2012 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. 1V-578 „Dėl vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
3. 2012 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 1V-516 „Dėl reikalavimų motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminuotojams aprašo patvirtinimo“.
4. 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“.
5. 2007 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 1V-121 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“.
 

VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus įsakymai
1. 2016 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. V-30 „Dėl Apeliacijos komisijos sudėties pakeitimo“.
2. 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-169 „Dėl Apeliacijos komisijos nuostatų patvirtinimo bei valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. V-184 2 punkto ir 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. V-103 pripažinimo netekusiais galios“. 
3. 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-223 „Dėl Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo patvirtinimo“.
4. 2013 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. V-31 „Dėl praktinio egzamino vaizdo ir garso duomenų tvarkymo ir duomenų įrašymo įrangos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (2016-06-22 redakcija).
5. 2012 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. V-182 „Dėl VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. V-152 „Dėl registravimosi laikyti egzaminą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo". 2012 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. V-152 „Dėl registravimosi laikyti egzaminą tvarkos aprašo patvirtinimo“.
6. 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-195 patvirtintas Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių egzaminavimo tvarkos aprašas.

Vairuotojo pažymėjimų išdavimas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymai
1. 2016 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 1V-510 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1V-418 „Dėl teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
2. 2016 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. 1V-156 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
3. 2015 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. 1V-100 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 1V-418 „Dėl motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo".
4. 2014 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. 1V-578 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
5. 2014 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 1V-443 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
6. 2012 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 1V-800 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
7. 2012 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 1V-468 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-186 „Dėl vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“ pakeitimo“.
8. 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 1V-328 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“.
9. 2007 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 1V-121 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“.
Kiti įsakymai
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“.
 

 VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus įsakymai
1. 2015 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. V-51 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2014 m. liepos 25 d. įsakymo Nr.102 „Dėl vairuotojo pažymėjimų išdavimo skubos tvarka aprašo patvirtinimo" pakeitimo".

Paslaugų kainos

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymai
1. 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 1V-890 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 1V-450 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“ pakeitimo“.
2. 2014 m. liepos 1 d. įsakymas Nr.
1V-450 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“.
 

Atnaujinta 2016-07-25