Teisės aktai

Transporto priemonių registravimą reglamentuojantys teisės aktai.
Vairuotojo pažymėjimų išdavimą, vairuotojų egzaminavimą 
reglamentuojantys teisės aktai.
Registrų duomenų teikimą
reglamentuojantys teisės aktai.  

Lietuvos Respublikos įstatymai
Civilinio kodekso 1.73 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 6.4311 straipsniu įstatymo Nr. XII-1851 2 straipsnio pakeitimo įstatymas.
Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.
Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 22 straipsnio pakeitimo įstatymas.
Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 29 straipsnio pakeitimo įstatymas.
Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 27 straipsnio pakeitimo įstatymas.
Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33 straipsnių, Įstatymo priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 61, 271 straipsniais įstatymas.
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.
Informacinės visuomenės paslaugų įstatymas.
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.
Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas.
Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas.
Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas.
Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
Viešojo administravimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai
2015 m. gegužės 27 d. nutarimas Nr. 521 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 
2013 m. balandžio 3 d. nutarimas Nr. 287 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
2009 m. gegužės 6 d. nutarimas Nr. 385 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų vienetą ir metinio abonentinio mokesčio dydžių patvirtinimo“.
2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
2005 m. gegužės 3 d. nutarimas Nr. 485 „Dėl valstybės registrų ir kadastrų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo taisyklių ir Lietuvos Respublikos valstybės registro tipinių nuostatų patvirtinimo“.
2005 m. lapkričio 28 d. nutarimas Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“.