Kategorijos, kodai

Eil.Nr.

Kategorija Kategorijos apibūdinimas
 1.  AM Mopedai ir lengvieji keturračiai.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 15 metų.
 2.  A1 Motociklai, kurių variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3, bet ne didesnis kaip 125  cm3, galia neviršija 11 kW, o galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,1 kW/kg, taip pat triračiai, kurių galia ne didesnė kaip 15 kW.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 16 metų.
 3.   A2 Motociklai, kurių galia ne didesnė kaip 35 kW, galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,2 kW/kg ir kurie nėra kilę iš daugiau kaip du kartus galingesnės transporto priemonės.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.
 4.  A Triračiai, kurių galia didesnė kaip 15 kW, ir motociklai.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 20 metų, išskyrus teisę vairuoti triračius. Norint įgyti teisę vairuoti A kategorijos motociklus, reikia turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą. Reikalavimas turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą netaikomas 24 metų sulaukusiems asmenims. Teisė vairuoti triračius, kurių galia didesnė kaip 15 kW, suteikiama nuo 21 metų.
 5.  B1 Keturračiai.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 16 metų.
 6.  B

Automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg; šie automobiliai taip pat gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, tačiau šio junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 4 250 kg; automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginį, kurio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, leidžiama vairuoti tik išlaikius įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.

 7.  BE B kategorijos automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg, junginiai. 
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.
 8.  C1 Automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, bet ne didesnė kaip 7 500 kg, ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.     
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.
 9.  C1E C1 kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai, taip pat junginiai, sudaryti iš B kategorijos vilkiko ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg; šių junginių didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 12 000 kg. 
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.
 10.  C

Automobiliai, kurie nepriskiriami D1 ir D kategorijoms ir kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šios kategorijos automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg. 
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius.

 11.  CE C kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai. 
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius.
 12.  D1 Automobiliai, kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip šešiolika keleivių, neįskaitant vairuotojo, ir kurie ne ilgesni kaip 8 metrai; šie automobiliai gali būti sujungti su priekabomis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius.
 13.  D1E D1 kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai. 
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius.
 14.  D Automobiliai, skirti ir suprojektuoti vežti daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg. 
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 24 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius.
 15.  DE D kategorijos automobilių ir priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginiai. 
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 24 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius.
 16.  T Troleibusai, tai yra nebėginės transporto priemonės, sujungtos su išoriniu elektros šaltiniu. 
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 21 metai.

 Pastaba:  Lentelės 2–16 skyriuose nurodytų kategorijų vairuotojo pažymėjimai taip pat suteikia teisę vairuoti AM kategorijos transporto priemones (mopedus ir lengvuosius keturračius);
A ir B kategorijos vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti galinguosius keturračius;
A2 kategorijos vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti ir A1 kategorijos transporto priemones;
A kategorijos vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti ir A1, A2 kategorijų transporto priemones;
B, C arba D kategorijų vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti atitinkamai ir B1, C1 arba D1 kategorijų transporto priemones;
C1E, CE, D1E arba DE kategorijų vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti ir BE kategorijos transporto priemones; 
CE, DE kategorijų vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti atitinkamai ir C1E, D1E kategorijų transporto priemones;
CE kategorijos vairuotojo pažymėjimas suteikia teisę vairuoti ir DE kategorijos transporto priemones vairuotojams, kurie turi teisę vairuoti D kategorijų transporto priemones.

Vairuotojo pažymėjime nurodomi kodai 

Kodas

Pavadinimas

Vairuotojas (medicininės priežastys)

01

Regos korekcija ir (arba) apsauga

01.01

Akiniai

01.02

Kontaktinis (-iai) lęšis (-iai)

01.03

Apsauginiai akiniai

01.04

Matiniai lęšiai

01.05

Akies raištis

01.06

Akiniai arba kontaktiniai lęšiai

01.07

Speciali optinė pagalbinė priemonė

02

Klausos ir susikalbėjimo pagalbinė priemonė

02.01

Klausos pagalbinė priemonė vienai ausiai

02.02

Klausos pagalbinė priemonė dviem ausims

03

Galūnių protezai arba korekcijos įtaisai

03.01

Viršutinės galūnės protezas arba korekcijos įtaisas

03.02

Apatinės galūnės protezas arba korekcijos įtaisas

05

Ribotas naudojimas (privalomas naudojimas pagal papildančius kodus, vairavimas su apribojimais dėl medicininių priežasčių):

05.01

kelionėms tik dienos metu (pavyzdžiui: viena valanda po saulėtekio ir viena valanda iki saulėlydžio)

05.02

tik kelionėms __ km spinduliu nuo pažymėjimo turėtojo gyvenamosios vietos arba tik mieste (rajone)

05.03

Važiavimas be keleivių

05.04

Tik kelionėms, kurių metu greitis neviršija __ km/h

05.05

Važiavimas leidžiamas tik tuomet, kai kartu važiuoja vairuotojo pažymėjimo turėtojas

05.06

Be priekabos

05.07

Draudžiama važiuoti autostradomis

05.08

Draudžiama vairuoti išgėrus alkoholio

Transporto priemonės pritaikymas

10

Modifikuota pavarų dėžė

10.01

Rankinė pavarų dėžė

10.02

Automatinis pavaros perdavimo skaičiaus parinkimas

10.03

Elektra valdoma pavarų dėžė

10.04

Pritaikytas pavarų dėžės valdymo įtaisas

10.05

Be antrosios pavarų dėžės

15

Modifikuota sankaba

15.01

Pritaikytas sankabos pedalas

15.02

Ranka valdoma sankaba

15.03

Automatinė sankaba

15.04

Priemonė, neleidžianti blokuoti arba nuspausti sankabos pedalo

20

Modifikuotos stabdymo sistemos

20.01

Pritaikytas stabdžių pedalas

20.02

Padidintas stabdžių pedalas

20.03

Stabdžių pedalas, tinkamas naudoti kaire koja

20.04

Slankusis stabdžių pedalas

20.05

Pasviręs stabdžių pedalas

20.06

Ranka valdomas stabdys

20.07

Stabdžių valdymas didžiausia ... N jėga (pavyzdžiui: "20.07(300N)")

20.08

Darbiniame stabdyje įmontuoto avarinio stabdžio maksimalus panaudojimas

20.09

Pritaikytas stovėjimo stabdys

20.10

Elektra valdomas stovėjimo stabdys

20.11

koja valdomas (pritaikytas) stovėjimo stabdys

20.12

Priemonė, neleidžianti blokuoti arba nuspausti stabdžio pedalo

20.13

Kojos keliu valdomas stabdys

20.14

Stabdžių sistema veikia padedama išorinės jėgos

25

Modifikuota akceleratoriaus sistema

25.01

Pritaikytas akceleratoriaus pedalas

25.02

Kojos pėda valdomas akceleratoriaus pedalas

25.03

Pasviręs akceleratoriaus pedalas

25.04

Ranka valdomas akceleratorius

25.05

Kojos keliu valdomas akceleratorius

25.06

Akceleratorius sistema veikia padedama išorinės jėgos

25.07

Akceleratoriaus pedalas iš kairės stabdžių pedalo pusės

25.08

Akceleratoriaus pedalas kairėje

25.09

Priemonė, neleidžianti blokuoti arba nuspausti akceleratoriaus pedalo

30

Modifikuotos kombinuotos stabdymo ir akceleratoriaus sistemos

30.01

Paraleliniai pedalai

30.02

pedalai, esantys tame pačiame (arba beveik tame pačiame) aukštyje

30.03

Akceleratorius ir stabdys su nuolydžiu

30.04

Akceleratorius ir stabdys su nuolydžiu ir korekcija

30.05

Atlenkiami arba nuimami akceleratoriaus ir stabdžių pedalai

30.06

Pakeltos grindys

30.07

Pertvara šalia stabdžių pedalo

30.08

Pertvara korekcijai šalia stabdžių pedalo

30.09

Pertvara priešais akceleratoriaus ir stabdžių pedalus

30.10

Kulno arba kojos atrama

30.11

Elektra valdomas akceleratorius ir stabdys

31

Pedalo pritaikymai ir pedalo apsaugos priemonės

31.01

Papildomas paralelinių pedalų rinkinys

31.02

Tame pačiame (arbe beveik tame pačiame) aukštyje esantys pedalai

31.03

Priemonė, neleidžianti blokuoti arba nuspausti akceleratoriaus ir stabdžių pedalų, kai šie pedalai valdomi ne koja

31.04

Pakeltos grindys

32

Kombinuotos darbinio stabdžio ir akceleratoriaus sistemos

32.01

Akceleratorius ir darbinis stabdys kaip kombinuota sistema, valdoma viena ranka

32.02

Akceleratorius ir darbinis stabdys kaip kombinuota sistema, valdoma išorine jėga

33

Kombinuotos darbinio stabdžio, akceleratoriaus ir vairo mechanizmo sistemos

33.01

Akceleratorius, darbinis stabdys ir vairo mechanizmas kaip kombinuota sistema, valdoma išorine jėga viena ranka

33.02

Akceleratorius, darbinis stabdys ir vairo mechanizmas kaip kombinuota sistema, valdoma išorine jėga dviem rankomis

35

Modifikuotas valdymo mechanizmų (šviesų jungiklių, priekinio stiklo valytuvų arba priekinio stiklo apliejiklio, garsinio signalo, posūkių rodiklių ir pan.) išdėstymas

35.01

papildomų įtaisų išdėstymas ir valdymas neturi neigiamos įtakos transporto priemonės pagrindinių įtaisų valdymui

35.02

Valdymo įtaisai, valdomi nepaleidžiant vairavimo įtaiso

35.03

Valdymo įtaisai, valdomi kaire ranka, nepaleidžiant vairavimo įtaiso

35.04

Valdymo įtaisai, valdomi dešine ranka, nepaleidžiant vairavimo įtaiso

35.05

Valdymo įtaisai, valdomi nepaleidžiant vairavimo įtaiso bei akceleratoriaus ir stabdymo mechanizmo valdymo įtaisų

40

Modifikuotas vairo mechanizmas

40.01

Vairavimas didžiausia ... N jėga (pavyzdžiui, "40.01(140N)")

40.02

Vairo mechanizmas su sustiprintu vairo stiprintuvu

40.03

Vairo mechanizmas su atsargine sistema

40.04

Prailginta vairo kolonėlė

40.05

Pritaikytas vairas (didesnis ir (arba) storesnis vairas, sumažinto skersmens ir pan.)

40.06

Pritaikyta vairo padėtis

40.07

Vertikalus vairas

40.08

Horizontalus vairas

40.09

Koja valdomas vairas

40.10

alternatyvus pritaikytas vairavimas (valdymo rankena ir pan.)

40.11

Pagalbinė priemonė prie vairo

40.12

Rankinė korekcija ant vairo

40.13

korekcinė tenodezė

40.14

Viena plaštaka ir (arba) ranka valdoma alternatyvi pritaikyta vairavimo sistema

40.15

Dviem plaštakomis ir (arba) rankomis valdoma alternatyvi pritaikyta vairavimo sistema

42

Modifikuoti galinio ir (arba) šoninio vaizdo matymo įtaisai

42.01

Pritaikytas galinio vaizdo matymo įtaisas

42.02

Išorinis galinio vaizdo veidrodis, pritvirtintas ant sparno

42.03

Papildomas vidinis įtaisas, leidžiantis matyti šoninį vaizdą

42.04

Panoraminis vidinis galinio vaizdo veidrodis

42.05

Įtaisas, leidžiantis matyti "akląją zoną"

42.06

elektra valdomas (-i) išorinis (-iai) veidrodis (-džiai)

43

Modifikuota vairuotojo sėdynė

43.01

Vairuotojo sėdynės aukštis pritaikytas standartiniam matymui ir yra standartiniu atstumu nuo vairo ir pedalų

43.02

Vairuotojo sėdynė pritaikyta prie kūno formos

43.03

Vairuotojo sėdynė su šonine atrama, užtikrinančia gerą stabilumą

43.04

Vairuotojo sėdynė su porankiu

43.05

Slankiojančios vairuotojo sėdynės vietos prailginimas

43.06

Saugos diržų pritaikymas

43.07

Saugos diržas su atrama, kad būtų užtikrintas geras stabilumas

44

Motociklų modifikacijos (būtina nurodyti subkodą)

44.01

Vienas valdomas stabdys

44.02

Pritaikytas priekinio rato stabdys

44.03

Pritaikytas galinio rato stabdys

44.04

Pritaikytas akceleratorius

44.05

rankinė pavarų dėžė ir rankinė sankaba (pritaikytos)

44.06

galinio vaizdo (pritaikytas (-i) veidrodis (-džiai)

44.07

komandos (posūkių rodikliai, stabdžių šviesos ir pan.) (pritaikytos)

44.08

Sėdynės aukštis, leidžiantis vairuotojui sėdimoje padėtyje vienu metu nuleisti abi kojas ant žemės ir išlaikyti motociklo pusiausvyrą prieš pat sustojant ir sustojus

44.09

Didžiausia priekinio rato stabdžio valdymo jėga ... N (pavyzdžiui, "44.09(140N)")

44.10

Didžiausia galinio rato stabdžio valdymo jėga ... N (pavyzdžiui, "44.10(240N)")

44.11

Pritaikytas pakojis

44.12

Pritaikyta rankena

Kartu su kodais 01–44 naudojamos raidės, reiškiančios:

a – kairė

b – dešinė

c – plaštaka

d – pėda

e – vidurys

f – ranka

g – nykštys

45

Tik motociklas su priekaba

46

Tik triračiai

47

Tik daugiau kaip du ratus turinčios transporto priemonės, kurių vairuotojas, pradėdamas važiuoti, prieš pat sustodamas ir sustojęs, neturi išlaikyti pusiausvyros

50

Tik konkretaus transporto priemonės arba važiuoklės numerio transporto priemonė (transporto priemonės identifikavimo numeris, TPIN)

51

Tik transporto priemonė su tam tikru valstybiniu numeriu

Naudojimo ribojimas

61

Tik kelionės dienos metu (pavyzdžiui: viena valanda po saulėtekio ir viena valanda iki saulėlydžio)

62

Tik kelionės … km spinduliu nuo vairuotojo pažymėjimo savininko gyvenamosios vietos arba tik mieste (rajone)

63

Važiavimas be keleivių

64

Tik kelionės ne didesniu kaip … km/h greičiu

65

Vairuoti leidžiama tik kai kartu važiuoja bent lygiavertės kategorijos vairuotojo pažymėjimo turėtojas

66

Be priekabos

67

Draudžiama važiuoti greitkeliais

68

Draudžiama vairuoti išgėrus alkoholio

69

Leidžiama vairuoti tik transporto priemones, kuriose yra antialkoholinis variklio užraktas pagal EN 50436. Nurodyti galiojimo pabaigos datą neprivaloma (pavyzdžiui, „69“ arba „69(01.01.2016)“)

Administraciniai reikalai

70

Pažymėjimo Nr. ..., išduoto ..., pakaitas (trečiosios šalies atveju ES/JT skiriamasis ženklas; pavyzdžiui, "70.0123456789.NL")

71

Pažymėjimo Nr. ... dublikatas (trečiosios šalies atveju ES/JT skiriamasis ženklas; pavyzdžiui, "71.987654321.HR")

72

Tik A kategorijos transporto priemonės, kurių maksimalus cilindro tūris - 125 cm3, o maksimali galia - 11 kW (A1)

73

Tik B kategorijos keturračių motociklų (B1) tipo transporto priemonės

74

Tik C kategorijos transporto priemonės, kurių didžiausioji leidžiamoji masė – iki 7 500 kg (C1)

75

Tik D kategorijos transporto priemonės, turinčios ne daugiau kaip 16 sėdimųjų vietų be vairuotojo vietos (D1)

76

Tik C kategorijos transporto priemonės, kurių didžiausioji leidžiamoji masė – iki 7 500 kg (C1), o jų priekabos didžiausioji leidžiamoji masė – nuo 750 kg, su sąlyga, kad taip sudarytų junginių didžiausioji leidžiamoji masė – iki 12 000 kg, o priekabos didžiausioji leidžiamoji masė neviršija nepakrauto vilkiko masės (C1E)

77

Tik D kategorijos transporto priemonės su ne daugiau kaip 16 sėdimųjų vietų be vairuotojo vietos (D1), kurių priekabos didžiausioji leidžiamoji masė – nuo 750 kg, su sąlyga, kad: a) taip sudarytų junginių didžiausioji leidžiamoji masė – iki 12 000 kg, o priekabos didžiausioji leidžiamoji masė neviršija nepakrauto vilkiko masės; b) priekaba nėra naudojama keleiviams vežti (D1E)

78

Tik transporto priemonės su automatine pavarų dėže

79

(...) Tik transporto priemonės, atitinkančios skliausteliuose nurodomas specifikacijas, taikant Direktyvos 2006/126/EB 13 straipsnį

79.01

Tik dviratės transporto priemonės su šonine priekaba arba be jos

79.02

Tik triračių arba lengvųjų keturračių tipo AM kategorijos transporto priemonės

79.03

Tik triračiai

79.04

Tik triračiai su priekaba, kurios leidžiama maksimali masė ne didesnė kaip 750 kg

79.05

A1 kategorijos motociklai, kurių galios ir masės santykis viršija 0,1 kW/kg

79.06

BE kategorijos transporto priemonės, kurių priekabos leidžiama maksimali masė viršija 3 500 kg

80

Tik triračio tipo A kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo turėtojai, kurie yra jaunesni kaip 24 metų

81

Tik dviračio motociklo tipo A kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo turėtojai, kurie yra jaunesni kaip 21 metų

90

Kodai, naudojami kartu su kodais, kuriais nurodoma transporto priemonės modifikacija

90.01

į kairę

90.02

į dešinę

90.03

kairė

90.04

dešinė

90.05

ranka

90.06

koja

90.07

naudojama

95

Vairuotojas, turintis PKP, atitinkantį Direktyvoje 2003/59/EB nurodytą profesinės kompetencijos įsipareigojimą iki … (pavyzdžiui, "95(01.01.12)")

96

B kategorijos transporto priemonės su priekaba, kurios leidžiama maksimali masė viršija 750 kg; leidžiama maksimali tokio junginio masė viršija 3 500 kg, tačiau neviršija 4 250 kg

97

Neleidžiama vairuoti C1 kategorijos transporto priemonės, kuriai taikomas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85

 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. 1V-186 „Dėl Vairuotojo pažymėjimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“.

Atnaujinta 2016-11-09