Kelių transporto priemonių vairuotojų registras

     Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos informacinių išteklių valdymo įstatymu.

     Registro asmens duomenų tvarkymo tikslas – kelių transporto priemonių vairuotojų bei vairuotojo pažymėjimų apskaita.

     Registro duomenų teikėjai – Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų valstybių piliečiai, asmenys be pilietybės, siekiantys gauti ar turintys Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo pažymėjimą.

     Registro duomenys neatlygintinai teikiami fiziniams asmenims – apie registre tvarkomus jų duomenis kartą per kalendorinius metus.

   Susijusiems registrams duomenys teikiami pagal duomenų teikimo sutartis; mokesčių administravimo ir teisėtvarkos institucijoms – teisės aktuose nustatytoms jų tiesioginėms funkcijoms atlikti.

    Registro duomenys Europos Sąjungos valstybių narių juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami ta pačia tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

     Registro duomenys užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos narių, juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis.

Atnaujinta 2014-10-27