Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos

 

Pavadinimas Atsisiųsti
Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų įregistravimas

atnaujinama

 

Vairuotojo pažymėjimų išdavimas
 

atnaujinama

Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų ir dokumentų kopijų teikimas
 

atnaujinama

Asmenų skundų ar pranešimų nagrinėjimas bei sprendimų priėmimas
Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų ir dokumentų kopijų teikimas

atnaujinama

Vardinių registracijos numerio ženklų užsakymas ir išdavimas

atnaujinama

Schema

Įstatymų nustatytos informacijos teikimas asmenims, asmenų konsultavimas

Įstatymų nustatytos informacijos teikimas viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams